‘Üçlü salgın yaşıyoruz’

Son günlerde teneffüs yoluyla bulaşan hastalıklarda önemli bir artış var. Türk TORAKS Derneği Merkez Yönetim Kurulu 2. Lider Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Köktürk tedbirlerin gevşetilmesiyle grip ve gibisi şikayetlerle aile tabiplerine müracaatların arttığını belirterek “üçlü salgına” vurgu yaptı ve şu tavsiyelerde bulundu.

Nurdan Köktürk

İnfuenza atakta

Covid-19 önlemleriyle birlikte viral hastalıkların hepsi geçtiğimiz 2 yıl içinde önemli oradan azaldı. Ülkemizde yapılan bir çalışmada pandemi öncesiyle karşılaştırıldığında, pandemi başlangıcı ile alınan tedbirlerle Covid-19 dışı viral olumluluk oranlarının yaklaşık yüzde 55’ten yüzde 9,4’e gerilediği saptanmıştır. 21 ila 27 Kasım tarihleri ortasında yayınlanan haftalık influenza raporunda, aile tabiplerine en sık müracaat nedeninin influenza, rinovirüs, Covid-19 ve RSV olduğu görülmektedir. Avrupa ve Türkiye’de influenza müspetlik yüzdeleri pandemi öncesi tıpkı haftalar ile karşılaştırıldığında da çok yüksek oranda izlenmektedir.

Kimler maske kullanmalı?

İnsanların iki yıldır düşük oranda virüslere maruz kalması yüzünden birtakım değişikliklerin görüldüğünü söz eden Türk TORAKS Derneği Teneffüs Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Kümesi Üyesi Doç. Dr. Fatma Tokgöz Akyıl ise “Solunum yolu virüslerinden korunmak için pandemi tecrübemiz toplumsal şuurun oluşması için uyarıcı olmalıdır” dedi ve şu ihtarlarda bulundu.

Fatma Tokgöz

Bu ihtarlara dikkat!

– Gerekli aşı programlarına uyulmalı.

– Kapalı ortamların sık sık havalandırılmalı.

– Toplu alanlarda, kapalı alanlarda kesinlikle maske kullanılmalı.

– Rastgele bir solunumsal semptomu bulunan bireyler bulaşı önlemek ismine kesinlikle maske kullanmalı, mümkünse konutta istirahat etmeli.

– Şahsî hijyen ve esirgeyici tedbir kurallarına uyulmalı.

İşte nedenleri

Şu anda baskın olan influenza, RSV ve Covid-19 virüsleri ile üçlü salgın yaşanmaktadır. Alınan tedbirlerin gevşetilmesi ile hastanelere ağır alt teneffüs yolu enfeksiyonu ile yatan hasta sayısı ve RSV olumluluk oranlarında geçmiş yıllardaki tıpkı periyoda nazaran artış var. Bu durumun, pandemi müddetinde baskılanan virüslerin davranış biçimleri ve virüslerle daha az karşılaşılan periyotta bireylerin immün sisteminin değişmesi ile alakalı olduğu düşünülüyor.

Amerika’da influenza nedenli hastane yatışlarının son 10 yılın en yüksek oranlarına ulaştığı bildirilmiştir. Bilhassa 2 yaş altındaki çocuklar ve altta yatan kardiyak yahut akciğer hastalığı olan yaşlı hastalar için riskli olabilen RSV enfeksiyonlarında da artış saptanmıştır. Ülkemizde gelecek ay İnfluenza, RSV ve Covid-19 panellerinin tek örnekle çalışılabileceği çoklu PCR kitin kullanıma girmesi beklenmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir